Barış Yıldırım: Munzur Vadisi için yıllardır verdiğimiz hukuk savaşını kazandık

featured

Dersim ve bölge illerinde çevre konusunda verdiği hukuk mücadelesi ile bilinen Av. Barış Yıldırım Munzur Vadisi’nde bütün baraj projelerinin iptal edilmesi ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak yıllardır verdikleri hukuk mücadelesi ile sonunda Munzur Vadisi’ni tamamen özgür hale getirdiklerini belirtti.

Ferit Demir/Dersim

Av. Barış Yıldırım yazılı açıklamasında Munzur Vadisi Milli Parkı’nın içinde yapılması planlanan çok sayıda baraj ve HES projesinin bulunduğunu ama bu projelerin tamamını iptal ettirdiğini belirterek şunları söyledi: “Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları dahilinde Munzur ırmağı üzerinde Bozkaya Barajı ve HES, Kaletepe Barajı ve HES, Konaktepe Barajı ve HES I – Konaktepe HES II’in inşaası planlanmaktaydı. Keza Milli Park sınırları dahilinde Mercan Suyu üzerinde Akyayık Barajı ve HES’in inşaası planlanmaktaydı. Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde Munzur Irmağı üzerinde yapımı planlanan en büyük baraj projesi durumundaki Konaktepe Barajı ile Konaktepe HES I – Konaktepe HES II için Konaktepe Elektrik Üretim A.Ş’ne Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 28/01/2010 tarihinden itibaren 49 yıllığına elektrik üretim lisansı verilmesi üzerine anılan kararın yürütmesinin durdurulması ile iptali istemiyle Danıştay’da tarafımca dava açılmıştı. Açılan dava üzerine Danıştay 13. Dairesi 11/10/2010 tarihli ve 2010/995 Esas sayılı kararı ile: “Munzur Vadisi Milli Park Uzun Devreli Gelişme Planı’nın onaylanmadığı, milli park niteliğini taşıyan Munzur Vadisi’nde su kaynaklarının kullanımı ve işletilmesinin, Milli Parklar Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca, ancak, ‘kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk’ koşullarının gerçekleştiğinin ilgili Bakanlıkça ortaya konulmasına bağlı olduğu v.d.” gerekçeleriyle yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Yürütmenin durdurulmasına ilişkin karara karşı yapılan itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 26/05/2011 tarih ve YD İtiraz No:2010/1147 sayılı kararında, Dairenin yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin gerekçesine katılmakla birlikte, elektrik üretim lisansının verilebilmesi için ÇED Raporunun da aranması gerektiği hususu belirtilmişti. Böylelikle Munzur Vadisi Milli Parkı’na yönelik Projelerin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) muafiyeti ortadan kaldırılmıştı. Müteakiben Danıştay 13. Dairesi Konaktepe Barajı ile Konaktepe HES I – Konaktepe HES II Projesi’nin lisansını iptal etmişti.

MUNZUR VADİSİ’ NDE YAPILMASI PLANLANAN BARAJ PROJELERİ İÇİN VERİLEN ÜSTÜN KAMU YARARI KARARINI İPTAL ETTİRDİK

Çevreci avukat Yıldırım Munzur Vadisi Milli Parkı içinde yapılması planlanan bütün baraj ve HES projeleri için verilen üstün kamu yararı kararını mahkeme tarafından iptal ettirdiklerini ve bu iptal kararından sonra baraj projelerinin mahkemeler tarafından iptal edildiğini belirterek şunları belirti: “Milli Parklar Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca Milli Park olarak ilan edilen sahalarda baraj ve HES dahil tesis inşasının ön şartı Bakanlığın iznidir. Karar Milli Parklar ve Planlama Mevzuatı bakımından emsal niteliktedir. Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yapımı planlanan tüm Baraj ve HES Projelerine dair alınan “Üstün Kamu Yararı” kararının iptali Türkiye’de ilk mahiyetindedir. Böylelikle Türkiye’de bir milli parktaki baraj ve HES projelerinin tümü iptal edilmiştir. “Üstün Kamu Yararı” kararının iptali ile birlikte Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı da hükümsüz hale gelmiştir. Zira, Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’nın Giriş Bölümü’nde Plan’ın Bakanlığın 18/04/2011 tarihli “Üstün Kamu Yararı” kararı gereğince oluşturulduğu belirtilmektedir. Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I – Konaktepe HES II Projesi için Bakanlar Kurulu’nca alınan ve 13/01/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Acele Kamulaştırma Kararı’na karşı tarafımızca açılan davalarda da önce yürütmeyi durdurma müteakiben ise Danıştay 6. Dairesi tarafından İptal kararları verilmiştir.Ek ve sevindirici bir bilgi olarak belirtelim ki yakın dönemde Konaktepe Elektrik Üretim A.Ş. Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I – Konaktepe HES II’nin inşası için 27/11/2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ÇED süreci için başvuruda bulunmuş ve fakat anılan bakanlık projenin gerçekleştirilmesinin mevzuata uygun olmadığını belirterek ÇED sürecini sonlandırmıştır. Tunceli Barosunun bugün açıklanan karar gerekçesinde de Munzur Vadisi Milli Parkı’na dönük Baraj ve HES yapımına olanak veren Üstün Kamu Yararı Kararı açtığımız dava ile iptal edildiğinden Projelerin gerçekleştirilmesinin hukuken mümkün olmadığı yönünde”

Barış Yıldırım: Munzur Vadisi için yıllardır verdiğimiz hukuk savaşını kazandık

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Munzur Press ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!