12. Kalkınma Planı TBMM’de Kabul Edildi

featured

Komisyonda, 12. Kalkınma Planı ele alındı ve hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katılımcılar arasındaydı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

12. KALKINMA PLANINDA NELER VARDI

“Uzun Vadeli (2024-2053) Gelişim Stratejisi ve 12. Kalkınma Planı’nın (2024-2028) Temel Amaçları, İlkeleri, Hedefleri ve Politikaları” başlıklı ikinci bölüm, “Uzun Vadeli (2024-2053) Gelişim Stratejisi, On İkinci Kalkınma Planı’nın Vizyonu, Temel Amaçları ve İlkeleri ile Planın Hedefleri ve Politikaları” olmak üzere iki ana kısımdan oluşmaktadır.

On İkinci Kalkınma Planı, Türkiye’nin 2053 vizyonu doğrultusunda şekillendirilmiş olup, yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda detaylı bir şekilde sunulacak. Plan üzerindeki detaylı görüşmeler ise 23-24 Ekim tarihlerinde aynı komisyonda gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamlı plana göre, 2028 yılına kadar Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) 2 trilyon 820 milyar lira seviyesine çıkarılması ve kişi başına düşen gelirin 17 bin 554 doları aşması hedeflenmektedir.

On İkinci Kalkınma Planı’nın vizyonu, “Türkiye Yüzyılı’nda çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı, ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten, geliri adil bir şekilde dağıtan, istikrarlı, güçlü ve refah düzeyi yüksek bir Türkiye” olarak belirlenmiştir. Bu vizyon doğrultusunda, plan milletimizin temel değerleri ve beklentileri temel alınarak ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bu plan döneminde, makroekonomik ve finansal istikrar sağlanarak dengeli bir büyüme elde edilecek, cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme sağlanacak ve güçlü kamu mali dengeleri öncelikli olarak ele alınacaktır.

Ayrıca, rekabetçi üretime yönelik sağlıklı bir Ar-Ge ve yenilik ekosistemi oluşturulacak ve yeşil ve dijital ekonomiye geçiş desteklenecektir. Kamu politikaları öngörülebilirlik esasına dayandırılarak iş ve yatırım ortamı iyileştirilecek, kurumsal ve fiziki altyapı güçlendirilecek ve etkin devlet yardımlarıyla güçlü ve verimli KOBİ’lerin desteklenmesi sağlanacaktır.

Plan, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal alanlardaki kazanımlarını en üst düzeye çıkararak afetlere karşı dayanıklı yaşam alanları oluşturmayı ve sürdürülebilir çevreyi desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu dönemde, afetlere dayanıklı yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm ve temel altyapı hizmetlerine erişim sağlanacak, çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına öncelik verilecektir. Ayrıca, yaşam kalitesi yüksek kırsal alanlar ve daha yaşanabilir, değer üreten şehirler oluşturularak toplumsal refahın yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Bu dönemde, adaleti esas alan demokratik ilkelere uygun olarak temel hak ve özgürlüklerin korunması, liyakat esaslı güçlü kurumsal yapıların oluşturulması ve katılımcı, şeffaf ve mali yapısı sağlam yerel yönetimlere destek verilmesi öncelikli hedefler arasında yer almaktadır.

Türkiye’nin etkin kamu diplomasisi ile küresel arenada güçlü ve saygın bir üye olarak konumunu sürdürmesi, uluslararası işbirliği ile küresel ve bölgesel sorunlara yönelik etkili politikalar üretme çabaları devam edecektir.

Bu kapsamda, planın vizyonunu gerçekleştirmek adına insan odaklılık, katılımcılık, kapsayıcılık, hesap verebilirlik, şeffaflık, verimlilik ve etkinlik gibi ilkeler doğrultusunda, toplumun her kesimi tarafından benimsenerek planın amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gereken adımlar atılacaktır.

12. Kalkınma Planı TBMM’de Kabul Edildi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Munzur Press ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!